Kluczowe elementy planowania według potrzeb firmy

„To lepsze niż …(tu padła nazwa konkurencyjnego rozwiązania klasy EPM oferowanego przez jedną z największych firm IT na świecie)”. Takie zdanie usłyszałem dziś od CFO uznanej firmy z branży FCMG – właściciela uznanej marki i lidera w swym segmencie. Cieszy mnie ono niezmiernie, tym bardziej, iż zdanie to padło z ust osoby, która w swej…

Read more

Jak przyspieszyć proces zamknięcia miesiąca w księgach rachunkowych?

Zamknięcie miesiąca w księgach rachunkowych – zwłaszcza większych organizacji – to złożony proces, zależny nie tylko od działu księgowego, ale często także od pracy innych działów. Nawet jeśli ograniczymy się tylko i wyłącznie do zespołu księgowego, który będzie liczył kilkanaście-kilkadziesiąt osób, stwierdzimy, że w procesie oprócz tradycyjnych problemów merytorycznych, dużym zagadnieniem są elementy procesowe i…

Read more

Management Information Systems w 2018 roku

Zastanawia mnie czy ktokolwiek pamięta jeszcze dziś (w dobie Big Data, Business Analytics czy Financial Performance Management) o Systemach Wspomagania Decyzji, czy ujętych w tytule MIS (Management Information Systems)? Hasła te trącą cokolwiek myszką i powoli stają się domeną środowisk naukowych, zaś w rzeczywistości i świadomości biznesowej giną coraz bardziej pod barwnym korowodem wykresów, tabel…

Read more

Proces zamknięcia miesiąca – najczęstsze problemy

Zaczynając od tego, jakie czynności składają się na zamknięcie miesiąca (w jakiej kolejności są wykonywana, kiedy je wykonujemy, kto je wykonuje, itd.)  zorientujemy się, że zadając to pytanie w różnych firmach, otrzymamy zróżnicowane odpowiedzi. Najczęściej jednak proces zamknięcia miesiąca wykonywany jest w oparciu o wewnętrzną procedurę, z wykorzystaniem checklisty zamknięcia miesiąca. Takie podejście generuje jednak…

Read more

Czy zamknięcie roku musi być problemem?

Początek roku to trudny okres dla firm doradczych i wdrożeniowych, dostarczających rozwiązania dla działów finansowych. Pełnia „sezonu audytowego” praktycznie odcina konsultantów od kluczowych osób decyzyjnych po stronie Klienta. Zorganizowanie jakiegokolwiek spotkania projektowego jest trudne – Dyrektorzy Finansowi, Główne Księgowe i Kontrolerzy Finansowi są tak silnie zaangażowani zadania związane z zamknięciem roku i badaniem sprawozdań finansowych.…

Read more

Wdrożenie FlexiClosing w Grupie Polpharma

Jest nam niezwykle miło poinformować o wdrożeniu FlexiClosing dla Grupy Polpharma. System znacząco usprawni proces zamknięcia miesiąca i raportowanie danych finansowych Grupy. Oto najważniejsze korzyści z wdrożenia FlexiClosing: uporządkowanie przebiegu procesu zamknięcia miesiąca, zmniejszenie ryzyka opóźnień i błędów w trakcie procesu, ułatwiona kontrola nad procesem, z możliwością zdalnej kontroli jego przebiegu, usprawnienie raportów finansowych Grupy.…

Read more

Rola controllingu w firmie

Realia biznesowe powodują, że dane są dziś coraz ważniejsze, a potencjalne pomyłki coraz bardziej kosztowne. Dlatego rola controllingu ulega transformacji, m.in. w następujących obszarach: Częstotliwość kontroli Zmiana z okresowych kontroli na stałe, lub w istotnie skróconych cyklach, Sposób wykonywania procedur Z procedur ręcznych na automatyczne, z szerokim wykorzystaniem algorytmów modelowania i analizy danych, Kluczowe zadania…

Read more

Czym jest Continous Accounting?

W uproszczeniu, idea Continuous Accounting łączy nowoczesną technologię IT oraz elastyczne techniki zarządzania procesami, co pozwala na zwiększenie efektywności działu finansowego. Skuteczne wdrożenie tej metodologii wymaga środowiska systemowego szerszego niż klasyczny system FK czy ERP. Powinno ono składać się m.in. z: narzędzi umożliwiających mapowanie i opis procesów realizowanych w ramach cyklu Record-To-Report (zamknięcie miesiąca, weryfikacja…

Read more

Nowe wdrożenie FlexiReporting w firmie budowlanej

Duża firma z branży budowlanej zdecydowała się na wdrożenie systemu FlexiReporting jako centralnego, ogólnofirmowego systemu raportowania zarządczego i budżetowania. To kolejny ważny projekt z wykorzystaniem naszego autorskiego oprogramowania! FlexiReporting został w tym przypadku zintegrowany z wykorzystywanym do tej pory dla potrzeb Klienta systemem ERP. Sprawdź szczegółowy przebieg wdrożenia systemu FlexiReporting…

Read more

FlexiReporting wdrożymy w renomowanej sieci sklepów

W grudniu rozpoczęło się wdrożenie systemu FlexiReporting w dużej, notowanej na GPW sieci sklepów wolnocłowych. Po zakończeniu projektu, system wspierać będzie następujące procesy: Konsolidacja statutowa. FlexiReporting usprawni comiesięczny proces raportowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych na potrzeby właścicielskie oraz raportowanie giełdowe zgodnie z MSR/MSSF. Konsolidacja obejmie ponad 10 spółek, włączając zagraniczne jednostki zależne. System wspierać będzie konsolidację…

Read more