Jak zautomatyzować i uprościć pracę controllerów?

Co i jak usprawnić w procesie budżetowym aby uprościć pracę controllerów i właścicieli budżetu? Automatyzacje pozwalają na wyeliminowanie ryzyka wystąpienia błędów, a także uwalniają cenny czas osób uczestniczących w procesie. Dzięki temu odpowiednie działy mogą poświęcić więcej czasu na analizy i dyskusję wartości wprowadzanych do formularzy planistycznych.

Artykuł o automatyzacjach w budżetowaniu autorstwa Mariusza SumińskiegoOdpowiednio zaprojektowane i wdrożone narzędzia wspierające zadania wykonywane przez controllerów i właścicieli budżetu pozwalają wyeliminować manualne czynności nie dostarczające wartości dodanej.

Przykłady najczęściej stosowanych usprawnień, w najnowszym numerze Informacji Zarządczej, zaprezentował Mariusz Sumiński.

Zachęcamy do lektury całego artykułu!

 

 

 


O autorze:

Mariusz Sumiński – Dyrektor Zarządzający. Odpowiada za ofertę produktów i usług w obszarze finansów i controllingu. Zarządza rozwojem i wdrożeniami rozwiązań FlexiSolutions. Ekspert w zakresie projektowania i wdrożeń nowoczesnych systemów IT usprawniających procesy biznesowe i dostarczających informację menadżerską na wszystkich poziomach firmy. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz studia doktoranckie w dyscyplinie Zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego.
Autor wielu artykułów specjalistycznych publikowanych na łamach prasy branżowej.