Category Archives: FlexiClosing

Jak zoptymalizować zamknięcie miesiąca – case study wdrożenia dla Torf Corporation

Większość Dyrektorów Finansowych i Głównych Księgowych myśląc o optymalizacji procesu księgowego zazwyczaj wyobraża sobie wielomiesięczny projekt angażujący znaczne zasoby po stronie organizacji oraz wymagający istotnego wsparcia ze strony konsultantów zewnętrznych. Idea wykorzystania specjalizowanego systemu informatycznego, który pomoże w zdefiniowaniu i śledzeniu zadań wykonywanych w trakcie zamknięcia zdaje się dodatkowo wydłużać i komplikować całe przedsięwzięcie. Tymczasem, patrząc z perspektywy ostatnich zrealizowanych przez FlexiSolutions wdrożeń systemu FlexiClosing, wprowadzenie istotnych…

Read more

Zamknięcie miesiąca i proces raportowania w dużej firmie

Jak w rzeczywistości system może wpłynąć na zamknięcie miesiąca i proces raportowania w dużej firmie? Przedstawiamy wywiad z panem Kamilem Czerwińskim, Dyrektorem Centrum Usług Finansowych Grupy Polpharma. “Patrząc z perspektywy menadżerskiej można powiedzieć, że wdrożenie systemu pozwoliło nam lepiej zrozumieć i kontrolować pracę wykonywaną w procesie zamknięcia miesiąca. Budująca się wiedza i samoświadomość pozwala nam teraz w sposób ustrukturyzowany poprawiać jakość pracy, przekładając się na większą pewność…

Read more

Zamknięcie miesiąca z systemem FlexiClosing

Niejasno określony podział ról i zadań pomiędzy poszczególnymi wykonawcami procesu, brak komunikacji, brak integralności danych i wynikające z tych problemów błędy, które obciążają całą organizację – to comiesięczne trudności wielu dużych firm w procesie zamknięcia miesiąca. Sprawna realizacja wielopoziomowego procesu jest jednak możliwa i właśnie w tym celu stworzony został FlexiClosing – inteligentny system zarządzania zamknięciem miesiąca. Zintegrowane działanie zespołu dzięki przypisanym…

Read more

Zarządzanie procesem zamknięcia miesiąca w organizacjach typu SSC

W gruncie rzeczy nie uczyni wielkiego błędu ten, kto powie, że centralne jednostki księgowe lub SSC zarządzane są przez instrukcje, listy kontrolne i procedury. Choć jest to uproszczenie, to tego typu narzędzia są podstawą. Struktury typu SSC zorganizowane są wokół procesów. Wiele procesów oznacza wiele zespołów procesowych, odpowiedzialnych za poszczególne obszary operacji (należności, zobowiązania itd.). W zależności od skali (liczby obsługiwanych procesów i transakcji w nich występujących)…

Read more

Jak przyspieszyć proces zamknięcia miesiąca w księgach rachunkowych?

Zamknięcie miesiąca w księgach rachunkowych – zwłaszcza większych organizacji – to złożony proces, zależny nie tylko od działu księgowego, ale często także od pracy innych działów. Nawet jeśli ograniczymy się tylko i wyłącznie do zespołu księgowego, który będzie liczył kilkanaście-kilkadziesiąt osób, stwierdzimy, że w procesie oprócz tradycyjnych problemów merytorycznych, dużym zagadnieniem są elementy procesowe i komunikacyjne. Szereg problemów występujących w całym procesie zamknięcia miesiąca jest powiązany przyczynowo-skutkowo z innymi zagadnieniami w nim…

Read more

Wdrożenie FlexiClosing w Grupie Polpharma

Jest nam niezwykle miło poinformować o wdrożeniu FlexiClosing dla Grupy Polpharma. System znacząco usprawni proces zamknięcia miesiąca i raportowanie danych finansowych Grupy. Oto najważniejsze korzyści z wdrożenia FlexiClosing: uporządkowanie przebiegu procesu zamknięcia miesiąca, zmniejszenie ryzyka opóźnień i błędów w trakcie procesu, ułatwiona kontrola nad procesem, z możliwością zdalnej kontroli jego przebiegu, usprawnienie raportów finansowych Grupy. Dzięki wdrożeniu systemu we wszystkich spółkach Grupy, możliwa…

Read more

Jak zamknąć miesiąc z systemem FlexiClosing?

Zamknięcie miesiąca w księgowości, i znów: odpalasz listę zamknięcia miesiąca w excelu/wordzie, widzisz, że jest niekompletna. Już od dawna wiadomo że należy zrobić x rzeczy których na niej nie ma – lista nie zawiera wszystkich spółek którymi się zajmujesz, nie pamiętasz czy w poprzednim miesiącu wszystko udało się zamknąć, część rzeczy jest na liście miesięcznie, a cześć kwartalnie – ale wszystkie musisz odhaczyć, nie wiesz które rzeczy już są zrobione przez Ciebie bo…

Read more

Kolejne edycje konferencji “Nowoczesna Księgowość”

Odpowiadając na Państwa żywe zainteresowanie pierwszą edycją Konferencji w Warszawie, zdecydowaliśmy się na zaplanowanie kolejnych odsłon tego wydarzenia (również w innych miastach!) w nadchodzących tygodniach. Zapraszamy do zapisów!   Cieszymy się, że możemy zaprezentować nasze doświadczenia i rozwiązania, które skutecznie zwiększają efektywność zespołów księgowych. Zachęcamy również do zapoznania się z pełną ofertą naszych możliwości oraz do umówienia się na szczegółową prezentację wybranego produktu. flexisolutions.pl…

Read more

Konferencja „Nowoczesna Księgowość” już 16 listopada!

Jak wynika z naszych obserwacji, wraz ze zmianami rynkowymi – wzrostem konkurencyjności i globalizacją – optymalne zarządzanie procesami operacyjnymi, w tym finansowymi w przedsiębiorstwie oraz umiejętne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań IT w procesach sprawozdawczych i finansowych, nabierają jeszcze większego znaczenia Nieefektywność wewnętrznych procesów rodzi zagrożenie ponoszenia zbędnych kosztów przez przedsiębiorców, ale również zwiększa ryzyko biznesowe. W rzeczywistości dużej konkurencji, które często prowadzi do spadających marż, optymalne działanie procesów…

Read more