Category Archives: FlexiReporting

Rozwiązania FlexiSolutions dostępne w chmurze Microsoft Azure

FlexiSolutions dołączył do grona oficjalnych dostawców rozwiązań chmurowych firmy Microsoft. Jako Cloud Solution Provider zapewniamy naszym klientom dostęp do naszych rozwiązań, takich jak FlexiClosing oraz FlexiReconciliation, w modelu Software-as-a-Service opartym o platformę Microsoft Azure. Microsoft Azure to największa i najstabilniejsza na świecie platforma umożliwiająca wdrożenia systemów IT w modelu chmury. Wdrożenia systemów FlexiSolutions na platformie Microsoft Azure gwarantują naszym Klientom maksymalną dostępność, niezawodność i skalowalność implementowanych…

Read more

FlexiReporting wdrożymy w renomowanej sieci sklepów

W grudniu rozpoczęło się wdrożenie systemu FlexiReporting w dużej, notowanej na GPW sieci sklepów wolnocłowych. Po zakończeniu projektu, system wspierać będzie następujące procesy: Konsolidacja statutowa. FlexiReporting usprawni comiesięczny proces raportowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych na potrzeby właścicielskie oraz raportowanie giełdowe zgodnie z MSR/MSSF. Konsolidacja obejmie ponad 10 spółek, włączając zagraniczne jednostki zależne. System wspierać będzie konsolidację na poziomie jednostki dominującej oraz podgrupy, zgodnie z aktualną…

Read more

FlexiReporting – optymalne rozwiązanie dla menedżerów, czyli co zyskasz, stosując raportowanie zarządcze w Twojej firmie?

Narzędzie FlexiReporting, czyli zintegrowany system raportowania zarządczego, to oprogramowanie przygotowane z myślą o menedżerach. System ten obejmuje następujące dziedziny zarządzania: raportowanie zarządcze i finansowe, controlling funkcji biznesowych, zintegrowane procesy planistyczne, czyli to wszystko, co spełnia i przekracza dotychczasowe rozwiązania z zakresu Business Intelligence. Zyski materialne, czasowe i organizacyjne wynikające z raportowania zarządczego obejmują całość organizacji firmowej i wnoszą wiele wartości dodanych w każdym przedsiębiorstwie. FlexiReporting to nie tylko kompleksowa…

Read more