Category Archives: Zarządzanie projektami

Modele systemów do zarządzania projektami w firmie

Systemy zarządzania projektami pomagają kierownikom projektów w śledzeniu postępów i wyników prac, diagnozowaniu problemów osłabiających jakość i skuteczność pracy zespołu i w odpowiednim organizowaniu działań współpracowników. Na rynku dostępnych jest wiele programów różniących się funkcjonalnościami, użytecznością dla pracowników, wsparciem technicznym i/lub społeczności, z których można wybrać rozwiązanie najbardziej dopasowane do bieżących działań organizacji. Różna jest…

Read more

Najważniejsze funkcje systemu do zarządzania projektami

Wszelkie zadania w organizacji można dziś wykonywać przy wsparciu odpowiednich narzędzi informatycznych. Planowanie, przydzielanie zadań, monitorowanie postępów to kluczowe etapy wielu złożonych procesów, w tym realizacji projektów w firmie. Dziś warto wykorzystać systemy informatyczne, które znacznie ułatwią pracę kierowników projektu i ich współpracowników. Powinny być one wyposażone w szereg narzędzi, które ułatwią pracę na poszczególnych…

Read more

Etapy realizacji projektów

Zarządzanie projektami w firmie to proces, który wymaga od kierownika wiedzy, umiejętności oraz wdrożenia odpowiednich standardów i praktyk. Zwiększają one efektywność pracy całego zespołu i przekładają się na wyniki osiągane przez organizację. W swojej pracy kierownicy projektów mogą wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne, które systematyzują pracę nad realizacją poszczególnych zadań i stanowią wiarygodne źródło informacji o…

Read more