Gwarancja poprawności danych finansowych – czy to możliwe?

Ładowanie obrotówki w FlexiReconciliationKomfort poprawności danych księgowych to cel, do którego dąży każdy dyrektor finansowy. Bazuje na nich znaczna część informacji finansowej, za którą odpowiada kadra managerska: raportowanie zarządcze, sprawozdania, prognozy finansowe i wiele innych.

 

  • Dane księgowe.

To od nich uzależnione są wszystkie rozliczenia i prezentowane dane. Na finalne podsumowania składa się szereg elementów, rozbitych pomiędzy poszczególnych członków zespołu – pojedyncze księgowania, obieg dokumentów, obsługa wielu odrębnych kont księgowych, proces zamknięcia miesiąca czy roku – to wiele punktów, w których mogą nastąpić niespójności. Jeśli zebrane tą drogą dane zawierają błędy, wywołują lawinę nieprawidłowości.

  • Procedura uzgodnienia i analizy kont.

Jest to bardzo istotny proces i w zasadzie jedyna metoda, która pozwala zweryfikować gromadzone dane. Wciąż jednak występuje tu czynnik ludzki – duży zespół, któremu mimo wytężonych starań, zdarzają się pomyłki. Wynika to z braku procedur i spójności, nieusystematyzowanego przebiegu zdarzeń oraz niesformalizowanych procesów, żyjących poniekąd własnym życiem. Stąd już tylko krok do pomyłki.

FlexiReconciliation gwarancją poprawności danych finansowych

 

FlexiReconciliation jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, żeby mieć pewność braku błędów. To systemowe rozwiązanie, które uwzględnia potrzeby działów finansowych. Zaprojektowane z myślą o uzyskaniu pełnej kontroli i pewności, że rozliczenia i prezentowane dane opierają się na sprawdzonych liczbach.

 

  • Procedura uzgodnienia i analizy kont – każde z kont posiada własną procedurę, uwzględniającą czynności kontrolne, system weryfikacji pozwala dokonać sprawdzenia zarówno w cyklach miesięcznych, kwartalnych jak i rocznych.
  • Odpowiedzialność przypisana konkretnym osobom – brak „rozmycia” kompetencji i klarowny podział obowiązków w zespole.
  • Pełna integralność z systemem księgi głównej oraz wygodny import danych.
  • Formularze uzgodnieniowe generowane przez system – ewidencja danych księgowych i włączone w to procedury kontrolne.
  • Gromadzenie pełnej dokumentacji – katalogowanie i przechowywanie w systemie wprowadza ład i porządek, pozostawiając przejrzysty dostęp do dowolnych zestawień w każdej chwili.
  • Poczucie pełnej kontroli – kadra zarządzająca ma kontrolę nad przebiegiem całego procesu wraz z ewidencją i autoryzacją wykonywanych czynności kontrolnych.

 

Poznaj pełnię możliwości systemu FlexiReconciliationumów się na bezpłatną prezentację w Twojej firmie.