Innowacyjne narzędzia w finansach i controllingu

Poznaj system i narzędzia wspierające controlling w przedsiębiorstwieZbudowanie skutecznego, logicznego systemu controllingu pozwala kadrze kierowniczej planować oraz podejmować decyzje w oparciu o rzetelną informację i realne dane.

Wykorzystanie w tym celu potencjału leżącego w technologii informatycznej wydaje się jedyną właściwą odpowiedzią na coraz większą złożoność modeli biznesowych, a także na stale rosnącą liczbę dostępnych danych.

W najnowszym numerze czasopisma Finanse + Controlling (wydanie nr 64/2019), nasz ekspert Mariusz Sumiński opisuje m.in.:

  • Możliwości innowacji i usprawnień w finansach i controllingu
  • Oprogramowanie wspierające elektroniczny obieg faktur
  • Narzędzia zarządzania procesem zamknięcia miesiąca
  • Systemy wspierające raportowanie zarządcze i konsolidację

Zachęcamy do przeczytania artykułu, którego fragment znajduje się na stronie wydawnictwa: finanseicontrolling.pl


mariusz-suminski-square

Mariusz Sumiński – Dyrektor Zarządzający. Odpowiada za ofertę produktów i usług w obszarze finansów i controllingu. Zarządza rozwojem i wdrożeniami rozwiązań FlexiSolutions. Ekspert w zakresie projektowania i wdrożeń nowoczesnych systemów IT usprawniających procesy biznesowe i dostarczających informację menadżerską na wszystkich poziomach firmy. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz studia doktoranckie w dyscyplinie Zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego.