Jak zbudować Data Driven Organization

Umiejętność efektywnego wykorzystania danych może być elementem budowania przewagi konkurencyjnej we wszystkich branżach – również tych uważanych za tradycyjne.

W najnowszym numerze czasopisma “Informacja Zarządcza”, Mariusz Sumiński, ekspert FlexiSolutions, wymienia i opisuje trzy najważniejsze kroki w kierunku budowania Data Driven Company. Wśród filarów takie organizacji są:

  • zapewnienie odpowiedniej szczegółowości i jakości ewidencji danych transakcyjnych,
  • sprawne procesy budżetowania i prognozowania,
  • umiejętność efektywnej analizy odchyleń.

Zapraszamy do przeczytania publikacji oraz do zapoznania się z pozostałymi artykułami naszego eksperta.


Artykuł: Data Driven Company – o kierunkach ewolucji systemów informacji zarządczej.

Więcej publikacji Mariusza: Informacja zarządcza, controlling i raportowanie wspierane systemami IT.