Śniadania biznesowe FlexiSolutions

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w cyklu śniadań biznesowych z FlexiSolutions. To spotkania praktyków biznesu, forum wymiany opinii oraz doświadczeń związanych z różnymi aspektami działalności przedsiębiorstw. W miłej atmosferze ,przy kawie i poczęstunku, można poznać praktyczne podejścia, metodyki i narzędzia wspierające biznes w realizacji postawionych celów.

Pierwsza edycja śniadania FlexiSolutions - zarządzanie portfelami projektów

Obecna edycja poświęcona będzie omówieniu strategicznych aspektów zarządzania projektami, przede wszystkim z punktu widzenia zarządów firm, rad nadzorczych i kadry kierowniczej. W ramach spotkania omówimy praktyczne podejście do zarządzania portfelem projektów strategicznych z wykorzystaniem oprogramowania FlexiProject.

Najbliższa edycja odbędzie się w Warszawie. w dwóch wygodnych terminach – 23 października oraz 6 listopada.

Przy tej okazji omawiać będziemy m.in. poniższe zagadnienia:

  • Powiązanie projektów z celami strategicznymi firmy
  • Przygotowanie skutecznego “scoring system”
  • Zarządzanie portfelami projektów
  • Metodyka Stage-Gate

Zapraszamy wszystkich, pragnących poznać możliwe usprawnienia z wykorzystaniem programu do zarządzania projektami. Spotkania zaplanowane są w niewielkich grupach, w których łatwiej będzie podejść do zagadnienia w formie praktycznych warsztatów.

Zapisy dostępne są pod tym linkiem: Strategiczne zarządzanie projektami – śniadanie biznesowe FlexiSolutions