Nowe wdrożenie FlexiReporting w firmie budowlanej

Duża firma z branży budowlanej zdecydowała się na wdrożenie systemu FlexiReporting jako centralnego, ogólnofirmowego systemu raportowania zarządczego i budżetowania.

To kolejny ważny projekt z wykorzystaniem naszego autorskiego oprogramowania! FlexiReporting został w tym przypadku zintegrowany z wykorzystywanym do tej pory dla potrzeb Klienta systemem ERP.

Sprawdź szczegółowy przebieg wdrożenia systemu FlexiReporting