Zapytanie ofertowe na wykonanie prac badawczych

W związku z realizacją Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, firma FlexiSolutions sp. z o.o. sp. k. poszukuje wykonawcy prac badawczych w zakresie weryfikacji w warunkach laboratoryjnych możliwości wykorzystania metod (algorytmu lub zbioru algorytmów) automatycznego tworzenia reguł audytu transakcji księgowych umożliwiających określenie prawdopodobieństwa wystąpienia błędu, pominięcia bądź oszustwa w określonym zbiorze transakcji oraz (wstępną) identyfikację nieprawidłowych operacji… [więcej informacji]