Zarządzanie projektami – artykuły ekspertów FlexiSolutions w “Finansach i Controllingu”

Na łamach najnowszego wydania Finansów i Controllingu, dwóch ekspertów FlexiSolutions podzieliło się wiedzą na temat zarządzania projektami i portfelami projektów oraz połączeniu realizowanych w firmie inicjatyw z celami strategicznymi firmy.

W temacie numeru, Piotr Paturalski w obszerny sposób odpowiada na pytanie kiedy właściwie możemy mówić o zarządzaniu portfelem projektów. Porusza takie kwestie jak:

  • zdefiniowanie strategii firmy i powiązanie jej z realizowanymi projektami,
  • rola zarządu i kadry managerskiej w zarządzaniu projektowym,
  • standardy i metodyki zarządzania projektami,
  • budowanie portfeli projektowych,
  • wsparcie programu do zarządzania projektami.

Controlling Projektowy - Zarządzanie projektamiJak podkreśla autor, “Odpowiednio wdrożone zarządzanie portfelami projektów, może przynieść organizacji wiele korzyści, pozwalając na wybór projektów najlepiej pasujących do strategii…“.

W drugim z artykułów, Włodzimierz Makowski opisuje jak istotną rolę w realizacji projektu odgrywa właściwie utworzony i regularnie przeglądany plan projektu.

Cytując za autorem. “Wielu osobom plan projektu kojarzy się z harmonogramem projektu (wykresem Gantta), w którym określone są zadania projektowe, przypisana odpowiedzialność za ich realizację, terminy początku i końca, powiązania pomiędzy zadaniami. Takie skojarzenie ma jednak tylko częściowe uzasadnienie, ponieważ dobry plan projektu jest znacznie szerszym pojęciem.

Warto przeczytać jak wygląda dobry plan projektu, a także sprawdzić jak powinno wyglądać opracowanie budżetu projektowego czy planu zasobów, niezbędnych do jego realizacji. A publikacji nie zabraknie również informacji o odpowiednich rozwiązaniach systemowych oraz o często stosowanej w zarządzaniu projektami metodyce Prince2.

Zapraszamy do czytania i życzymy udanej lektury!

Link do strony wydawnictwa: https://www.finanseicontrolling.pl/numer/67-2019


O autorach:

Włodzimierz Makowski – Członek zarządu FlexiSolutions odpowiedzialny za rozwój obszaru zarządzania projektami.

 

 

 

Piotr Paturalski - Menedżer FlexiSolutionsPiotr Paturalski – Menedżer odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie produktów FlexiSolutions w obszarze zarządzania projektami i portfelami projektów.